Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Antanas
Valaitis
Pedagogas, istorikas, rašytojas
1911
Pavaitupiai, Šakių r.
1890
Karaganda, Kazachstano respublika
1946
Antanas Valaitis
Svarbūs biografijos faktai

Mokėsi Griškabūdyje.
1911 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
Mokytojavo Tursučiuose, Griškabūdyje.
1914 m. mobilizuotas į Rusijos imperijos kariuomenę.
Po Pirmojo pasaulinio karo gyveno Prancūzijoje.
1923 m. Montpellier universitete Prancūzijoje studijavo literatūrą ir psichologiją.
1926 m. persikėlė gyventi į Vilnių, mokytojavo.
1930 m. Lietuvių mokslo draugijos reikalų vedėjas ir bibliotekininkas.
1932 m. jo pastangomis įkurta Vilniaus lietuvių meno ir literatūros draugija.
1932-1939 m. dėstė Vilniaus politikos mokslų institute.
1937-1939 m. turėjo knygyną, kuris buvo „Spaudos fondo“ skyrius.
1940 m. dirbo Lituanistikos instituto bibliotekoje Vilniuje.
Sovietinės valdžios įkalintas mirė lageryje.

Bibliografija, kiti darbai

1921 m. išleido rinkinį „Eilėraščiai“, 1929 m. vaizdelių iš vaikų gyvenimo rinkinį „Vaikų scena“, 1932 m. knygas „Iš Lietuvių mokslo draugijos istorijos“, 1932 m. „Šimtas metų lietuvių periodinės spaudos“, 1934 m. „Tarp praeities ir ateities“, 1939 m. „Trumpos lietuvių kalbos pamokos ir žodynėlis“ ir kt.
1922 m. išvertė K. Hamsuno romaną „Viktorija“, 1924 m. A. Mickevičiaus poemą Ponas Tadas (2 t.), 1927-1930 m. V. Hugo poemų rinkinį „Amžių legenda“ (2 t.), 1934 m. J. Getės poemą „Faustas“, N. Gogolio, M. Lermontovo, V. Sirokomlės kūrinių.
Bendradarbiavo leidiniuose: „Viltis“, „Lietuvos žinios“; „Lietuvos ūkininkas“; „Lietuvos aidas“; „Nepriklausomoji Lietuva“; „Vairas“; „Vilniaus aidas“; „Vilniaus šviesa“; „Vilniaus žodis“; „Lietuvių tauta“.
Dalyvavo Lietuvos mokslų draugijos veikloje.

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 79
2. https://geraprienuose.lt/naujienos/100-iskiliausiu-prienu-krasto-asmenybiu-antanas-valaitis
3. https://www.vle.lt/straipsnis/antanas-valaitis
4. Literatūrinis Šakių kraštas. Šakiai: V3 studija, 2022, p. 193
5. Žurnalistikos enciklopedija. Vilnius: Pradai, 1997, p. 545
6. http://www.mab.lt/Biblioteka100/3.html
7. https://www.voruta.lt/novuzes-krasto-pasaku-senelis
8. https://www.epaveldas.lt/preview?id=LIMIS-42296408