Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Antanas
Kilna
Pedagogas
1878
Paežeriai, Vilkaviškio r.
nera-profilio-nuotraukos_200x210
Svarbūs biografijos faktai

1878 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
Nuo 1882 m. pradėjo mokytojauti Paežerių mokykloje.
Antanas Kilna vaikus slapta mokė lietuvių kalbos. Lietuviškų elementorių nebuvo, tai teko mokyti iš maldaknygių. Tuo metu mokykloje rusiškos buvo tik pamokos, o per pertraukas buvo girdėti lietuvių kalba.
Lietuviškos spaudos gaudavo iš knygnešių. Bendradarbiavo su knygrišiu Juozu Rimša.

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 73
2. Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904. Vilnius: Diemedžio leidykla, 2004, p. 228
3. https://www.santaka.info/index.php?sidx=50798