Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Antanas
Grybinas
Pedagogas
1901
Stumbriškė, Šakių r.
1882
Kaunas
1978
Antanas Grybinas
Svarbūs biografijos faktai

Mokėsi Lukšių valdinėje mokykloje.
1901 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
Mokytojavo Lenkijoje.
Grįžęs į Lietuvą mokytojavo Suvalkijos mokyklose, Gražiškiuose (Vilkaviškio r.).
1907 m. mokytojavo Barzduose (Šakių r.), Lukšiuose (Šakių r.), Karčrūdėje (Šakių r.).
Palaidotas Petrašiūnų kapinėse.

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 71
2. Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904. Vilnius: Diemedžio leidykla, 2004, p. 155
3. https://www.voruta.lt/novuzes-krasto-pasaku-senelis
4. Fotografijos originalas saugomas Liudviko Butkevičiaus šeimos archyve