Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Juozas
Andziulaitis-Kalnėnas
Poetas, vertėjas, publicistas
1883
Gaisriai, Kazlų Rūdos sav.
1864
New Britain, JAV
1916
Juozas Andziulaitis-Kalnėnas
Svarbūs biografijos faktai

1883 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją. Mokydamasis paskutiniame Veiverių mokytojų seminarijos kurse kartu su K. Sakalausku-Vanagėliu ir kitais mokiniais leido rankraštinį laikraštėlį „Naudingos Weiwerių seminarijos mokinių Walandos“, rinko tautosaką.
Nuo 1883 m. mokytojavo Garliavos pradžios mokykloje, vaikus mokė lietuviško rašto lotyniškomis raidėmis. Priklausė slaptai kuopelei, rėmusiai „Aušrą“.
Nuo 1884 m. bendradarbiavo „Aušroje“. Rinko tautosaką ir etnografinę medžiagą.
1885 m. perkeltas į Šipliškių mokyklą.
Persekiojamas už ryšius su lietuvių spauda 1886 m. persikėlė į Tilžę. Redagavo du paskutinius „Aušros“ numerius, suteikė jai pozityvistinę pakraipą.
1886 m. emigravęs į JAV dirbo angliakasiu, vertėsi prekyba, bendradarbiavo „Lietuviškajame balse“, „Apšvietoje“.
1890-1892 m. redagavo laikraštį „Vienybė lietuvninkų“.
1894 baigęs Baltimorės universiteto Medicinos koledžą vertėsi gydytojo praktika ir lietuvių veikloje nebedalyvavo.

Bibliografija, kiti darbai

Parašė ir išspausdino mokslo populiarinimo, istorinių apybraižų, surinko ir paskelbė tautosakos bei etnografinės medžiagos („Tomas Miunceris ir didysis būrų maištas“ 1892 m., „Armėnija ir armėnai“ 1893 m.).
Išvertė A. Mickevičiaus, N. Gogolio, G. de Mopasano, H. Sienkiewicziaus, M. Konopnickos ir kitų rašytojų kūrinių, anglų istoriko E. A. Freemano „Europos istoriją“ (1891 m.).
Juozo Andziulaičio-Kalnėno eilėraščiuose iš pradžių vyravo romantiniai (apdainavo gamtą, gimtąją kalbą), vėliau – socialiniai motyvai; žymi poezijos dalis – T. Ševčenkos, I. Nikitino, R. Burnso sekimai. Literatūros kritikoje propagavo realizmą, ragino rūpintis meniškumu. Publicistikos straipsniuose smerkė Rusijos politiką Lietuvoje, kėlė darbininkų socialines problemas, skelbė pozityvizmo, radikalaus visuomenės pertvarkymo idėjas.

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 68
2. Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904. Vilnius: Diemedžio leidykla, 2004, p. 29
3. https://www.vle.lt/straipsnis/juozas-andziulaitis-kalnenas
4. https://www.literatura.lt/rasytojai/juozas-andziulaitis-kalnenas
5. https://www.kazlurudasvb.lt/krastieciai/andziulaitis-kalnenas-juozas
6. https://lt.wikipedia.org/wiki/Juozas_Andziulaitis-Kaln%C4%97nas