Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties metai
Andrius
Bliūdžius
Karininkas, pedagogas, politikas
1910
Skardupiai, Vilkaviškio r.
1889
1966
Andrius Bliūdžius
Svarbūs biografijos faktai

1910 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
I pasaulinio karo metu tarnavo Rusijos kariuomenėje.
1916 m. baigė Čiugujevo karo mokyklą ir buvo suteiktas praporščiko laipsnis.
1918 m. rudenį grįžo į Lietuvą.
1919-1925 m. buvo policijos vadas Vilkaviškio ir Kėdainių apskrityse.
1925 m. pradėjo mokytojauti Kėdainiuose.
1927 m. aukštuosiuose karininkų kursuose atliko karo pratybas ir buvo pripažintas tinkamu atsargos karininkų tarnybai.
1928 m. nustatytas atsargos vyresniojo leitenanto laipsnis.
1930 m. išrinktas Kėdainių miesto burmistru.
1931-1936 m. buvo Kėdainių miesto burmistro padėjėju.

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 69
2. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953 (II tomas). Vilnius, 2002, p. 193
3. https://www.geni.com/people/Andrius-Bli%C5%ABd%C5%BEius/6000000005023377721