Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Aleksas (Aleksandras)
Beras
Karininkas
1915
Veiveriai, Prienų r.
1895
Varviškė, Lazdijų r.
1923
Aleksas Beras
Svarbūs biografijos faktai

1915 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
1920 m. baigė Karo mokyklą (III laida), gavo leitenanto laipsnį.
1920 m. buvo paskirtas 11 pėstininkų pulko 1 kuopos jaunesniuoju karininku.
1923 m. žuvo kautynėse su lenkais Varviškės kaime (Lazdijai).
Palaidotas Veiverių kapinėse.

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918). Vilnius, 1970, p. 69
2. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2002, t. 2, p. 167
3. Kęstutis Orinas. Prie didelio kelio. Alytus: UAB Alytaus spaustuvė, 2014, p. 87
4. https://etalpykla.lituanistika.lt/object/LT-LDB-0001:J.04~2013~1478101444959/J.04~2013~1478101444959.pdf