Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Justinas
Adomaitis
Karininkas
1909
Matarnai, Vilkaviškio r.
1887
Justinas Adomaitis
Svarbūs biografijos faktai

1917 m. pradėjo tarnybą Rusijos kariuomenėje, baigė Kazanės II praporščikų mokyklą, tarnavo 137 atsargos pulke, Rumunijos fronte.
1919 m. įstojo į Lietuvos kariuomenę, buvo paskirtas į Tiekimo skyriaus inžinerijos kuopą, vėliau perkeltas į Kėdainių komendantūrą.
1920 m. nustatytas vyr. leitenanto laipsnis, paskirtas Mažeikių stoties ir ruožo komendanto padėjėju, vėliau paskirtas Mažeikių stoties komendantūros sargybos kuopos vadu.
1922 m. perkeltas į Kauno stoties komendantūrą, suteiktas kapitono laipsnis.
1922-1923 m. ėjo Kauno komendanto padėjėjo, komendantūros iždininko ir ūkio prižiūrėtojo pareigas. 1924 m. paskirtas 11 karo apygardos (nuo 1931 II pėstininkų divizijos) Intendantūros dalies karininku ypatingiems reikalams,.
1925 m. paskirtas štabo ūkio vedėju.
1926 paskirtas štabo komendantu ir ūkio dalies vedėju.
1937 m. pačiam prašant paleistas į atsargą.
1938 paleistas į dimisija.

Apdovanojimai, įamžinimas

DLK Gedimino 4 laipsnio ordinas (1932 m.)
Lietuvos nepriklausomybės medalis (1928 m.)

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 68
2. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2004, t. 4, p. 85
3. https://www.epaveldas.lt/preview?id=KRVA_66_1_1653
4. Dokumentas su fotografija saugomas Kauno regioniniam valstybės archyve