1914 m. laida

Seminaristas
Andreika Lionginas
Baltrušis Stasys
Buragas Jonas
Drozdavskas
Gvildys Juozas
Grinkevičius Petras
Grinkovskis
Jaglavskas Petras
Juozaitis Vladas
Kynas Augustas
Matusevičius Juozas
Muraška Vincas
Naudžius Silvestras
Naujokas Jonas
Pavlenko Nikolajus
Pietaris Antanas
Piličiauskas Juozas
Radziukynas Petras
Ramanauskas Jonas
Raulinaitis Povilas
Rutkauskas Jonas
Sprangauskas Kazys
Talevičius Zigmas
Tarutis Juozas
Užupis Antanas
Valukonis Juozas
Varkala Motiejus
Velke Eduardas
Vitkauskas Stasys
Zdanavičius Kazys