1904 m. laida

Seminaristas
Ambrozevičius Silvestras
Balynas Adomas
Brusokas Vladas
Černevičius Motiejus
Dambrauskas Juozas
Danielius Juozas
Gustaitis Vincas
Gūžys Jurgis
Jakubauskas Viktoras
Jakučionis Augustas
Jaudegis Julius
Kazlauskas Martinas
Kelertas Augustas
Kunickis Juozas
Liūdžius Kostas
Luckus Juozas
Misiurevičius Viktoras
Navickas Valerijonas
Obiedzinskas Aleksandras
Ostaševskis Eugenijus
Palukaitis Bronius
Palukaitis Jonas Juozas
Palauskas Kazys
Petrauskas Juozas
Privarotskis Kostas
Sluchackis Liudvikas
Sluoksnaitis Jonas
Šmitas Edvardas
Vaitavičius Romualdas
Zubrys Antanas