1900 m. laida

Seminaristas
Bagdonas Kazys
Bliūdžius Jonas
Bubnys Juozas
Budrevičius Viktoras
Butanskas Vladas
Daugirdas Pranas
Dimša Mikas
Dvilinskas Aleksandras
Dzialtuvas Juozas
Girša Karolis
Gofmanas Albertas
Kaminskas Vytautas
Karitkauskas Viktoras
Liaukevičius Juozas
Luckis Juozas
Lučauskas Juozas
Naujalis Kazys
Navickas Juozas
Privarackis Aleksandras
Razmislavičius Zigmas
Roderis Gustavas
Šliteris Karolis
Šostakas Aleksandras
Šulcas Aleksandras
Voznialis Simas
Židavičius Antanas