1899 m. laida

Seminaristas
Andriušis Motiejus
Dičevskis Antanas
Kaunas Bronius
Milčiauskas Sebastnas
Modlimskas Pranas
Mordas Jonas
Navickas Zigmas
Šlekys Antanas