1897 m. laida

Seminaristas
Blauzdžiūnas Jonas
Dambravičius Vladas
Garmus Povilas
Gužas Juozas
Gūžys Jonas
Jankaitis Eustachijus
Kairiūnaitis Antanas
Klepackis Pranas
Koc Aleksandras
Kriščiūnas Jurgis
Macevičius Juozas
Manis Nikolajus
Matjošaitis Stasys
Merkevičius Kazys
Mitagas Augustas
Noviakas Severinas
Ulinskas Stasys
Vokietaitis Antanas
Žilinskas Kazys