1896 m. laida

Seminaristas
Adomulis Bronius
Aglinskas Petras
Dachanskas Povilas
Elbė Rudolfas
Grybauskas Jurgis
Katilius Juozas
Lekeckas Kazys
Matukevičius Al.
Niemčinovas Aleksandras
Pajavis Antanas
Skirka Petras
Smelsteris Antanas
Šeidis Pranas
Šlapikas Antanas
Veisas Augustas
Višnevskis Feliksas
Vnaranskas Protasas
Židavičius Viktoras