1894 m. laida

SeminaristasBaigimo metai
Antanavičius Viktoras1894
Bernadskis Levas1894
Bezuchovas Povilas1894
Dabrila Antanas1894
Damijonaitis Vincas1894
Didžiulis Juozas1894
Dobžinevičius Pranas1894
Gasevskis Česlovas1894
Manis Kostas1894
Meškianas1894
Pesis Jurgis1894
Simonaitis Martinas1894
Steponaitis Petras1894
Šileris Germanas1894
Šlemingeris Karolis1894
Talanddzevičius Antanas1894
Urbanavičius Aleksandras1894
Žmuidzinavičius Antanas1894