1892 m. laida

Seminaristas
Avolinas Vilius
Beinaravičius Jonas
Bylaitis Jurgis
Dragunevičius Jonas
Filimanomas Nikolajus
Granadskis Edvardas
Konstantinovas Kostas
Kukoraitis Juozas
Kulikauskas Stasys
Lučinskas Pranas
Mochovka Spiridonas
Melnikas Vincas
Mickevičius Antanas
Mieliauskas Pranas
Milčiauskas Kostas
Miliauskas Edvardas
Olišauskas Juozas
Proleika Aleksandras
Radziukynas Vlas
Rudvalis Juozas
Stampickas Ksaveras
Škėma Antanas
Tamašauskas Vytas
Vambutas Vladas
Varkala Antanas
Zimanas Lsaris