1890 m. laida

Seminaristas
Ambrazevičius Feliksas
Baltūsis Jurgis
Betcheris Augustas
Bodendorfas Gustavas
Budrys Petras
Čerkauskas Adomas
Dailida Jurgis
Damijonaitis Juozas
Gofmanas Aleksandras
Gofmanas Antanas
Grinkevičius Pijušas
Karitkavskis Jonas
Kaunas Juozas
Laževnikas Vincas
Martišius Jonas
Pampalas Viktoras
Peters Karolis
Staniulevičius Juozas
Staniulis Juozas
Stanynas Jonas
Stankus Motiejus
Stepulaitis Motiejus
Ščepanskis Stasys
Trapša-Drapčinskas Feliksas
Urbonas Petras
Vokietaitis Juozas
Zimanas Meeras
Žilinskas Antanas