1888 m. laida

Seminaristas
Bartlingas Antanas
Bartnikas Kazys
Burakevičius Antanas
Cumelčukas Kostas
Daukša Petras
Germanavičius Motiejus
Kazlauskas Jaroslavas
Marculevičius Kazys
Ponganis Stasys
Puzaris Klimantas
Savickas Napoleonas
Stanislavavičius Salemonas
Sviatavičius Antanas
Šastakauskas Karolis
Tumėnas Vincas
Vagneris Karolis
Vnaranskas Kazys (Pranas)
Žukauskas Vytautas