1887 m. laida

Seminaristas
Anuševskis Matas
Bagdonas Juozas
Barniškis Petras
Gylys Motiejus
Gumauskas Pijušas
Juodišius Antanas
Kairiūnaitis Laurynas
Kuznecovas Maksimas
Lukoševičius Juozas
Macevičius Motiejus
Mailo Jonas
Marijampolskis Mišelis
Pečkys Jonas
Semaško Juozas
Slesoraitis Jonas
Tamašiūnas Pranas
Tatarisinas Mikas
Vaičiūnas Kazys
Vaičiūnas Vincas
Veigeldtas Adolfas
Vilčinskas Nikodemas
Viržikauskas Jonas
Vnaranskas Pranas
Zalieskis Vincas (Petras)