1886 m. laida

Seminaristas
Jakaitis Juozas
Kybartas Vilius
Klimavičius Kazys
Leveris Petras
Liaukus Motiejus
Marijampolskis Salamonas
Mašanovskis Juozas
Matulenšis Rudolfas
Merkevičius Vincas
Pacevičius Grigas
Paltanavičius Jonas
Piličiauskas
Sabas Jurgis
Sabas Motiejus
Talevičius Baltrus
Ulevičius Andrius
Vagneris Adolfas
Vizgaitis Antanas