1885 m. laida

Seminaristas
Berensevičius Aleksandras
Daugirdas Ignas (Pranas)
Dubauskas Andrius
Endziulaitis Motiejus
Gylys Juozas
Gildė Karolis
Grinkevičius Pijušas
Ivanovas Jakobas
Jucaitis Vincas
Keturakis Jurgis
Konevko Stasys
Marijampolskis Izaokas
Pranciškus Petraitis
Požėra Bernardas
Pričkat Adomas
Radzevičius Simas
Sledzevskis Kazys
Stankevičius Jonas
Starkevičius Juozas
Šidiškis Juozas
Tutlys Stasys
Vagneris Enrikas
Žatkevičius Antanas