1883 m. laida

Seminaristas
Albavičius Valerijonas
Andrukas Kazys
Andziulaitis-Kalnėnas Juozas
Baltrukonis Andrius
Beliavskis Juozas
Bucevičius Jonas
Budrevičius Jonas
Cigleris Jonas
Dagilis Baltrus
Gavelis Juozas
Giraitis Jurgis
Griškevičius Antanas
Kačergis Jonas
Kelertas Jonas
Krivickas Juozas
Krūvelis Stasys
Kundrota Juozas
Makarevičius Vincas (Simas)
Merkevičius Antanas
Mickūnas Kazys
Mikelionis Jurgis
Mikuševskis Kazys
Mitkus Juozas
Raulukevičius Jonas
Sakalauskas‑Vanagėlis Ksaveras
Slesoraitis Juozas
Šarpalinskas Antanas
Vaicekauskas Vincas
Varkesa Juozas
Viltrakis Juozas
Vimeris Jokūbas
Vizgirda Antanas
Žakevičius Vlasas