1882 m. laida

Seminaristas
Abramavičius Tomas
Ališauskas Kostas
Andreevas Jonas
Jačionis Kazys
Janušaitis Kostas
Kutas Pranas
Mackevičius Bolius
Noreika Pranas
Pavlovas Dimitrijus
Peckus (Pecko) Pranas
Petrauskas Stasys
Rekus Simas
Rudzevičius Napoleonas
Stankevičius Juozas
Šidiškis Laurynas
Vitkauskas Merkelis