1881 m. laida

Seminaristas
Bagdanavičius Petras
Buršteinas Maušas
Glinka Pranas
Glugovskis Edvardas
Grinkevičius Jonas
Janauskas Juozas
Kazakevičius Jonas
Kupse Mečislovas
Milčiauskas Juozas
Poderys Antanas
Pukas Ignas
Ramanauskas Teofilis
Šačkus Simas
Šastakauskas Baltrus
Ščukinas Vosylius
Šliakys Juozas
Urbaitis Pranas
Vaicechauskas Jonas
Varšavskis Šlioma
Vimeris Liudvikas
Vitkauskas Kostas