1879 m. laida

Seminaristas
Ambrozevičius Juozas
Ambrozevičius Kazys
Ambrozevičius Petras
Andriušis Petras
Civinskas Kostas
Dumčius Petras
Glinskis Petras
Grincevičius Jonas
Klimka Jonas
Kolosovskis Ignas
Kuzmenka Aleksandras
Lankaitis Motiejus
Levitas Giršas
Lipinskas Antanas
Milan Domininkas
Milčiauskas Pranas
Miniotas Stasys
Nikolajevas Aleksandras
Paplauskas Vincas
Pržepesc Juozas
Sedzenovskis Aleksandras
Stankūnas Juozas
Suchackis Antanas
Ščerbinskis Adomas
Varanavičius Balys