1878 m. laida

Seminaristas
Andriuškevičius Albinas
Balcevičius Jurgis
Baltrušaitis Kazys
Blachas Faivelis
Dabulevičius Karolis
Gelmboldas Julius
Glinka Stasys
Grinkevičius Jonas
Jasaitis Izidorius
Jurkūnas Adomas
Kairiūkštis Antanas
Kelpša Juozas
Kilna Antanas
Kliotas Mečys
Langas Motiejus
Lesevičius Nikalojus
Loveginas Michailas
Mikolaitis Jonas
Pikas Albertas
Puačas Napoleonas
Starkevičius Tadeušas
Šičkus Juozas
Šostakauskas Jonas
Vaitonis Julius
Vencius Jurgis
Vitkauskas Vladas
Zlotnikovas Petras
Žilinskas Pranas