1876 m. laida

Seminaristas
Andriušis Motiejus
Bagdonas Mikas
Buragas Jonas
Gylys Antanas
Gylys Motiejus
Grinkevičius Karolis
Jarašius Grigas
Kubilius Pranas
Laukaitis (Lankaitis) Kazys
Maksvitas Juozas
Marčiulionis Jurgis
Matukevičius Mikas
Michalanskas Mikas
Milančius Jonas
Milančius Martinas
Milanič Ivan
Narijauskas Baltrus
Neimanas Fridrichas
Olišauskas Antanas
Paltanavičius Jurgis
Palukaitis Antanas
Povilaitis Juozas
Sevastijanovičius Grigas
Stankus Pranas
Šerešovskis Ilija
Šumacheris Juozas
Vaišnys Simas
Valneris Gotlibas
Volodka Pillypas
Mazuraitis Vincas