1874 m. laida

Seminaristas
Baranauskas Kostas
Berensevičius Antanas
Dzialtuvas Motiejus
Jankauskas Valerijonas
Juškevičius Jurgis
Keturakis Mykolas
Kriaučeliūnas Motiejus
Mazūras Andrius
Navickas Stasys
Piličiauskas Vincas
Skučas Antanas
Starkevičius Simas
Stepaniuk Demjan
Šubišinskas Vincas
Tičkus Jurgis
Vitkauskas Juozas