1871 m. laida

Seminaristas
Arminas Petras
Bacevičius Dzidorius
Chudziakas Mikas
Misiurevičius Jonas
Navakas Juozas
Šiausinaitis Juozas (Gotlibas)
Vitkauskas Stasys
Zujus Motiejus