1869 m. laida

Seminaristas
Dambrauskas Kajetonas
Danilevičius Jokūbas
Kielius Petras
Pikas Karolis
Starkevičius Antanas
Šliakys Antanas